SOBEM恩雨祈禱區 討論群 祈禱區 為香港吳先生祈禱 回覆至:為香港吳先生祈禱

#17983
autumn325
參與者

我幾時知,
我要演繹 我劇本?
19年5月到啦
我點解會知?
有人幫我問
劇本,我一直以黎
都係咁樣諗 我只係負責寫
拍呢啲唔關我事 我極其量
,做花生友 係後面Yeah~~~
你要我演 咁我都做唔到啲咩架?
咁演繹”她的出生” 既出路呢?
有好多人都話 主會有祂的時間表 咁係咪姐係話
我係咩都做唔到?
https://www.facebook.com/groups/334517643379354