SOBEM恩雨祈禱區 討論群 祈禱區 為香港吳先生祈禱

正在檢視 3 篇文章 - 1 至 3 (共計 3 篇)
 • 作者
  文章
 • #17931
  Admin Forum
  管理員

  他被好朋友出賣,心裡面非常困苦,求神幫助他賜他平安及安慰,令他可以舒服點。求神保守帶領。
  他的工作給員工欺凌,求神幫助他賜他忍耐,與其他同事相處。求神為他謀出路。

  #17935
  LF
  參與者

  慈愛的主, 祢明白香港吳先生面對的困難, 求祢施恩憐憫安慰, 賜他平靜的心境, 幫助他有智慧地處理同事或朋友間的不同問題.

  #17983
  autumn325
  參與者

  我幾時知,
  我要演繹 我劇本?
  19年5月到啦
  我點解會知?
  有人幫我問
  劇本,我一直以黎
  都係咁樣諗 我只係負責寫
  拍呢啲唔關我事 我極其量
  ,做花生友 係後面Yeah~~~
  你要我演 咁我都做唔到啲咩架?
  咁演繹”她的出生” 既出路呢?
  有好多人都話 主會有祂的時間表 咁係咪姐係話
  我係咩都做唔到?
  https://www.facebook.com/groups/334517643379354

正在檢視 3 篇文章 - 1 至 3 (共計 3 篇)
 • 抱歉,回覆主題必需先登入。